ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> °×С½ã2019Äê001ÆÚ¿ª½±:人才_安防展览¾|?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/reset.source.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/job_index.css" /> <link rel="canonical" href="//www.awqkv.com/job/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="nheadtitle"> <div id="nheadtitle-center"> <p> <a href="/" target="_blank">安防展览¾|?/a><a href="/UserManage/default.aspx" target="blank" rel="nofollow">【请ç™Õd½•ã€?/a><a href="/UserManage/login.aspx?RegIndex" target="blank" rel="nofollow">【免è´ÒŽ³¨å†Œã€?/a> </p> <span class="yqzvh"><a href="//www.awqkv.com/" title="¹óÖÝÌåÓý²ÊƱ11Ñ¡5¿ª½±½á¹û">¹óÖÝÌåÓý²ÊƱ11Ñ¡5¿ª½±½á¹û</a>-<a href="/News/" target="_blank">资讯</a>-<a href="/Technology/" target="_blank">技æœ?/a>-<a href="/Offer/" target="_blank">商机</a>-<a href="/product/" target="_blank">商城</a>-<a href="/company/" target="_blank">企业</a>-<a href="/exhibition" target="_blank">展会</a>-<a href="//www.awqkv.com/journal/t0/list_p1.html" target="_blank">期刊</a>-<a href="/brands/" target="_blank">品牌</a>-<a href="//www.awqkv.com/newsR/t3266/list.html" target="_blank">访谈</a>-<a href="/Topics/" target="_blank">专题</a>-<a href="/Video/" target="_blank">视频</a>-<a href="/job/" target="_blank">人才</a>-<a href="/Sample/" target="_blank">æ ähœ¬</a>-<a href="/m-instro/" target="_blank" class="moblie">手机ç‰?/a></span></div> </div><div id="nwebnav"> <div class="nwebnav-left"><span class="yqzvh"></span> <p> <a href="//www.awqkv.com/area/131" target="_blank" class="ared">泉州安防</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t2366/index.html" class="ared">监控讑֤‡</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t2358/index.html" target="_blank" class="ared">防盗报警</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t2365/index.html" target="_blank" class="ared">门禁对讲</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t3007/index.html target="_blank" class="ared">防爆电器</a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2389/list.html" target="_blank">视频会议</a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2727/list.html" target="_blank">录像æœ?/a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2737/list.html" target="_blank">光端æœ?/a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2619/list.html" target="_blank">考勤æœ?/a><br /><a href="//www.awqkv.com/channel/t2963/index.html" target="_blank" class="ared">æ™ø™ƒ½å®¶å±…</a>|<a target="_blank" class="ared">íw«ä†¾è¯†åˆ«</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t2362/index.html" target="_blank" class="ared">防雷讑֤‡</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t2364/index.html" target="_blank" class="ared">æ™ø™ƒ½äº¤é€?/a>|<a href="//www.awqkv.com/channel/t2361/index.html" target="_blank" class="ared">消防防护</a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2390/list.html" target="_blank">公共òq¿æ’­</a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2748/list.html" target="_blank">电子警察</a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2453/list.html" target="_blank">采集å?/a>|<a href="//www.awqkv.com/product/t2758/list.html" target="_blank">防静ç”?/a></p> </div> <div class="nwebnav-right"><span class="yqzvh"></span> <p><a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2404" target="_blank" class="ared">摄像æœ?/a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2400" target="_blank" class="ared">报警讑֤‡</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2368" target="_blank" class="ared">防雷产品</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2379" target="_blank" class="ared">停èžR场系¾l?/a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2702" target="_blank">LED昄¡¤ºå±?/a>|<a href=" //www.awqkv.com/channel-small/t3086" target="_blank">æ‹ùNŸ³å™?/a><br /> <a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2403" target="_blank" class="ared">监视å™?/a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2371" target="_blank" class="ared">救生消防</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t3007" target="_blank" class="ared">防爆讑֤‡</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2612" target="_blank" class="ared">门禁一卡é€?/a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t2963" target="_blank">æ™ø™ƒ½å®¶å±…</a>|<a href="//www.awqkv.com/channel-small/t3264" target="_blank">无ähæœ?/a></p> </div> <br class="clear" /> </div> <div id="nheadbanner"> <div class="nheadbanner-adv"> <img src=' //img43.afzhan.com/6/20100804/634165304298750000.gif ' alt=" " title=" " border="0" height="65" width="685"/> </a></div> <div class="nheadbanner-bt"><a href="/service/service_swt1.html">本站服务</a><a href="/help/index.html" class="abg1">¾|‘站帮助</a><a href="/service/service_hy11.html" class="abg2">榜上有名</a></div> <br class="clear" /> </div> <div id="nheadnav"><span class="yqzvh"><img src="/images/job/joblogo.jpg" /></span> <p><a href="/job/">人才首页</a>|<a href="//www.awqkv.com/job/news/t1369/list.html">招聘资讯</a>|<a href="//www.awqkv.com/job/news/t1365/list.html">HR资讯</a></p><b></b></div> <div id="nheadsearch"> <form id="searchForm" method="post" action="" onsubmit="return search();" class="header-search-form"> <ul class="yqzvh"> <li class="yqzvh"> <input type="text" id="K" name="K" maxlength="20" value="误‚¾“入您要搜索的内容" onfocus="ClearFont()" /></li> <li class="yqzvh"> <div id="ncontain"> <div id="t_selected" onclick="shlist();" onmouseover="setFlag(true);" onmouseout="setFlag(false);"> 产品<div style="display: none">0</div></div> <div id="nselectList" onmouseover="setFlag(true);" onmouseout="setFlag(false);" onblur="hideList();"> <span id="ShowChoose0" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);"> 产品<div style="display: none"> 0</div> </span><span id="ShowChoose1" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">供应<div style="display: none"> 1</div> </span><span id="ShowChoose2" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">求购<div style="display: none"> 2</div> </span><span id="ShowChoose2" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">招标<div style="display: none"> 11</div> </span><span id="ShowChoose3" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">资讯<div style="display: none"> 3</div> </span><span id="ShowChoose12" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">企讯<div style="display: none"> 12</div> </span><span id="ShowChoose4" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">企业<div style="display: none"> 4</div> </span><span id="ShowChoose5" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">展会<div style="display: none"> 5</div> </span><span id="ShowChoose6" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">技æœ?div style="display: none"> 6</div> </span><span id="ShowChoose13" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">文献<div style="display: none"> 13</div> </span><span id="ShowChoose7" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">æ ähœ¬<div style="display: none"> 7</div> </span><span id="ShowChoose8" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">品牌<div style="display: none"> 8</div> </span><span id="ShowChoose9" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">视频<div style="display: none"> 9</div> </span><span id="ShowChoose10" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">人才<div style="display: none"> 10</div> </span> </div> </div> </li> </ul> <button onclick="return tijiao();"></button> </form> <div id="nheadsearchtext"><b>¾_‘Ö½©æŽ¨èåQ?/b> <div class="nscrolltext"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="title"><tr><td></td></tr></table></div> </div> </div> </div> <!-- ç™Õd½•å¼€å§?--> <div class="big"> <div class="login"> <div class="login_heade">用户ç™Õd½•</div> <div class="login_name" id="divLogin"> <div class="login_left"> <span class="yqzvh">用户å?/span> <div class="line1"></div> <span class="yqzvh">密码</span> </div> <div class="login_right"> <p class="login_input"> <span class="kuang1"><input name="txtUserName" id="txtUserName" tabindex="1" type="text" /></span> <a href="/login" target="_blank"><img src="/images/job_03.gif" width="88" height="25" /></a> </p> <p class="login_input"> <span class="kuang1"><input name="txtPwd" id="txtPwd" tabindex="2" type="password" onkeydown="if(event.keyCode==13)login(document.getElementById('txtUserName').value,document.getElementById('txtPwd').value)" /></span> <a href="/login" target="_blank"><img src="/images/job_04.gif" width="88" height="25" /></a> </p> </div> </div> <div class="login_dl"> <p class="login_hy"><!-- <input name="" type="radio" value="" />企业会员 <input name="" type="radio" value="" />‹¹‹è¯•ä¸­å¿ƒ <input name="" type="radio" value="" />个äh会员--> </p> <a href="javascript:login(document.getElementById('txtUserName').value,document.getElementById('txtPwd').value);"><img src="/images/job_06.gif" /></a> </div> <!-- <div class="login_seach"> <p>详细搜烦</p> </div> <div class="login_ss"> <p> <select> <option>职位分类</option> </select> <select> <option>职位关键å­?/option> </select> </p> <p> <select> <option>工作地区</option> </select> <select> <option>发布日期</option> </select> </p> <p> <span class="yqzvh"> <input name="" type="radio" value="" />职业‹‚€ç´? <input name="" type="radio" value="" />人才‹‚€ç´? </span> <span class="yqzvh"><a href="#"><img src="/images/job_09.gif" width="77" height="20" /></a></span> </p> </div>--> </div> </div> <!-- ç™Õd½•¾l“束 --> <!-- ä¸ÖM¿¡æ?--> <div class="big"> <div class="job_left"> <!-- 招聘信息开å§?--> <div class="job_left_body"> <div class="job_left_head"> <h3><a href="/Recruitment/T1376/list.html">最新招è?/a></h3> <span class="job_left_more"> <a href="/job/Recruitment/T1376/list.html" target="_blank" rel="nofollow">| æ›´å¤š</a> </span> </div> <div class="job_left_title"> <span class="const1">招聘职位</span> <span class="const2">招聘企业</span> <span class="const3">工作地区</span> <span class="const4">薪金待遇</span> <span class="const5">更新日期</span> </div> <ul class="yqzvh"> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2022.html" target="_blank">业务¾lç†</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/187114.html" target="_blank">¼›å¾¾_¾ä¿¡å®‰å’Œ‹‚€‹¹‹æœ‰é™å…¬å?/a> </span> <span class="const13"> ¼›å¾¼›å·žå¸? </span> <span class="const14"> 3.5K-7Kå…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-08-14 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2021.html" target="_blank">装配技å·?/a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/197715.html" target="_blank">深圳市链路电控实业有限公å?/a> </span> <span class="const13"> òq¿ä¸œæ·±åœ³å¸? </span> <span class="const14"> 3500-4000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-29 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2020.html" target="_blank">销å”?/a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/197715.html" target="_blank">深圳市链路电控实业有限公å?/a> </span> <span class="const13"> òq¿ä¸œæ·±åœ³å¸? </span> <span class="const14"> 6000-8000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-29 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2019.html" target="_blank">焊工</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/192037.html" target="_blank">¼›å·žèµ¢éš†é‡‘属¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> ¼›å¾¼›å·žå¸? </span> <span class="const14"> 4000-5500å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-25 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2018.html" target="_blank">CAD制图</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/192037.html" target="_blank">¼›å·žèµ¢éš†é‡‘属¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> ¼›å¾¼›å·žå¸? </span> <span class="const14"> 3500-5000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-25 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2017.html" target="_blank">铝塑板粘贴工</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/192037.html" target="_blank">¼›å·žèµ¢éš†é‡‘属¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> ¼›å¾¼›å·žå¸? </span> <span class="const14"> 5000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-25 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2016.html" target="_blank">深圳市倍加信招聘èÊY件开发工½E‹å¸ˆ</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/197483.html" target="_blank">深圳市倍加信科技有限公司</a> </span> <span class="const13"> òq¿ä¸œæ·±åœ³å¸? </span> <span class="const14"> 20000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-19 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2015.html" target="_blank">¿U‘研技术ähå‘?/a> </span> <span class="const12"> <a href="/st175550" target="_blank" >成都曼思特生物¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> 四川成都å¸? </span> <span class="const14"> 4å?住房补脓+奖金å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-12 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2014.html" target="_blank">高薪销售代è¡?业务å‘?/a> </span> <span class="const12"> <a href="/st59789" target="_blank" >深圳市百威智能科技有限公司</a> </span> <span class="const13"> òq¿ä¸œæ·±åœ³å¸? </span> <span class="const14"> 5000-10000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-07-09 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2013.html" target="_blank">软äšg™å¹ç›®å¼€å‘å·¥½E‹å¸ˆ</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/191777.html" target="_blank">苏州汇通èÊY件科技有限公司</a> </span> <span class="const13"> 江苏苏州å¸? </span> <span class="const14"> 7000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-06-12 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2012.html" target="_blank">¾l˜å›¾æŠ€æœ¯å‘˜</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/194788.html" target="_blank">重庆鑫泽环保讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸</a> </span> <span class="const13"> 重庆重庆 </span> <span class="const14"> 4500å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-05-17 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2011.html" target="_blank">¾lç†</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/158128.html" target="_blank">武汉鑫澳龙消防设备有限责ä»Õd…¬å?/a> </span> <span class="const13"> 湖北武汉å¸? </span> <span class="const14"> 20万元/òq? </span> <span class="const15"> 2019-05-14 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2010.html" target="_blank">消防¾l´ä¿ä¸È®¡</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/191891.html" target="_blank">¼›å¾ç™„¡›¾æ¶ˆé˜²¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> ¼›å¾¼›å·žå¸? </span> <span class="const14"> 面议å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-04-28 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2009.html" target="_blank">产品销å”?/a> </span> <span class="const12"> <a href="/st164253" target="_blank" >深圳捷顺通智能科技有限公司</a> </span> <span class="const13"> òq¿ä¸œæ·±åœ³å¸? </span> <span class="const14"> 3000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-04-15 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2008.html" target="_blank">å¼Þq”µå·¥ç¨‹æŠ€æœ¯å‘˜</a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/192613.html" target="_blank">甘肃鹏森电子¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> 甘肃兰州å¸? </span> <span class="const14"> 3000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-04-02 </span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const11"> <a href="/job/Recruitment/detail/2007.html" target="_blank">工程公司办公室ähå‘?/a> </span> <span class="const12"> <a href="/company/detail/192613.html" target="_blank">甘肃鹏森电子¿U‘技有限公司</a> </span> <span class="const13"> 甘肃兰州å¸? </span> <span class="const14"> 3000å…?æœ? </span> <span class="const15"> 2019-04-02 </span> </li> </ul> </div> <!-- 招聘信息¾l“束 --> <!-- 求职信息开å§?--> <div class="job_left_body"> <div class="job_left_head"> <h3><a href="/job/news/t0/list.html">最新资è®?/a></h3> <span class="job_left_more"> <a href="/job/news/t0/list.html" target="_blank" rel="nofollow">| æ›´å¤š</a> </span> </div> <div class="job_left_title"> <span class="const6">资讯标题</span> <span class="const5">发布日期</span> </div> <ul class="job-news"> <li class="yqzvh"> <span class="const021"> 求职新闻 | <a href="/job/news/detail/268.html" target="_blank">名企招聘待遇好,应聘者望ž®˜èŽ«åŠï¼</a> </span> <span class="const15">2010-04-13</span> </li> <li class="yqzvh"> <span class="const021"> 求职新闻 | <a href="/job/news/detail/213.html" target="_blank">HR的招聘绝招!</a> </span> <span class="const15">2010-03-03</span> </li> </ul> </div> <!-- 求职信息¾l“束 --> </div> <div class="job_right"> <div class="job_right_body"> <div class="job_right_head"> <h3><a href="/job/Recruitment/T1376/list.html">名企招聘</a></h3> <span class="job_right_more"><a href="/job/Recruitment/T1376/list.html" target="_blank" rel="nofollow">| æ›´å¤š</a></span> </div> <ul class="yqzvh"> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/680.html" target="_blank">深圳市罗拉智能科技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/649.html" target="_blank">深圳市饶兴智能科技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/758.html" target="_blank">武汉圣宝¼œ¥ç”µåŠ›è®¾å¤‡æœ‰é™å…¬å?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/644.html" target="_blank">北京‹Æ£æ™ºæ’科技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/648.html" target="_blank">深圳市威奥视辄¡§‘技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/883.html" target="_blank">深圳市交安通科技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/647.html" target="_blank">深圳市威奥视辄¡§‘技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/651.html" target="_blank">北京展望之星¿U‘èåN有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/653.html" target="_blank">深圳市和盛安¿U‘技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/683.html" target="_blank">深圳市乌班图¿U‘技有限公司</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/646.html" target="_blank">深圳市雷安电子有限公å?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/1727.html" target="_blank">甘肃中联威视电子¿U‘技有限公司</a></li> </ul> </div> <div class="job_right_body"> <div class="job_right_head"> <h3><a href="/job/Recruitment/t0/list.html">会员招聘</a></h3> <span class="job_right_more"><a href="/job/Recruitment/t0/list.html" target="_blank" rel="nofollow">| æ›´å¤š</a></span> </div> <ul class="yqzvh"> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2015.html" target="_blank">¿U‘研技术ähå‘?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2014.html" target="_blank">高薪销售代è¡?业务å‘?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2009.html" target="_blank">产品销å”?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2005.html" target="_blank">氩弧焊工/车工/铣工</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2004.html" target="_blank">机械工程å¸?¾l“构工程å¸?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2003.html" target="_blank">装配å·?技术工</a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2002.html" target="_blank">销售ähå‘?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/2000.html" target="_blank">软äšg¾pȝ»Ÿæž¶æž„å¸?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/1999.html" target="_blank">电èµ\工程å¸?/a></li> <li class="yqzvh"><a href="/job/Recruitment/detail/1998.html" target="_blank">SEO优化工程å¸?/a></li> </ul> </div> <div class="job_right_body"> <div class="job_right_head"> <h3><a href="/job/news/t1365/list.html">HR资讯</a></h3> <span class="job_right_more"><a href="/job/news/t1365/list.html" target="_blank" rel="nofollow">| æ›´å¤š</a></span> </div> <ul class="yqzvh"> </ul> </div> </div> </div> <div id="nfoot"> <p>安防展览¾|?- 安防行业专业¾|‘络宣传媒体</p> <span class="yqzvh"><a href="//www.awqkv.com/service/Service21.html" target="_blank">关于我们</a>|<a href="/xwt/download" target="_blank">兴旺通下è½?/a>|<a href="//www.awqkv.com/service/service1.html" target="_blank">本站服务</a>|<a href="//www.awqkv.com/service/Service3.html" target="_blank">初çñ”榜上有名会员</a>|<a href="//www.awqkv.com/service/Service3.html" target="_blank">™å¶çñ”榜上有名会员</a>|<a href="//www.awqkv.com/service/Service3.html" target="_blank">高çñ”榜上有名会员</a>|<a target="_blank">旗下¾|‘ç«™</a>|<a href="/link/" target="_blank">友情链接</a>|<a href="//www.awqkv.com/job/" target="_blank">诚聘英才</a></span> <p><strong class="yqzvh">Copyright 2018 www.awqkv.com All Rights Reserved</strong>法律™åùN—®åQšæµ™æ±Ÿå¤©å†Œå¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ 贄¡†™æ˜Žå¾‹å¸?/p> <p>客服热线åQ?strong>0571-87756388</strong>加盟热线åQ?strong>0571-87759920</strong>展会合作åQ?strong>0571-87756384</strong>¾|‘站客服åQ?b><A href="tencent://message/?uin=693106156&Site=安防展览¾|?Menu=yes" target=blank><img src="/images/Public/qq.jpg" /></A></b><b><a href="//www.awqkv.com/" title="¹óÖÝÌåÓý²ÊƱ11Ñ¡5¿ª½±½á¹û">¹óÖÝÌåÓý²ÊƱ11Ñ¡5¿ª½±½á¹û</a></b><b><A title="è¯ïL¡®ä¿XP版本以上的Windowsòq¶å®‰è£…好MSNåQŒæˆ–者手动添加地址ã€? href="msnim:chat?contact=mail@www.awqkv.com" target="_blank"><img src="/images/Public/msn.jpg" /></A></b><br /></p> <br class="clear" /> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>